Social

#clasa a 8-a #teza unica limba si literatura romana #teza romana #teza unica #barem de corectare #barem teza #subiect teza unica

Subiect si barem la teza unica de limba si literatura romana, clasa a VIII-a

Elevii din clasele a VII-a si a VIII-a au avut de rezolvat, astazi, miercuri, 3 decembrie 2008 , la teza unica la Limba si literatura romana, varianta cu numarul 2.

Pentru informatii despre acest eveniment, citeste articolul Varianta cu numarul 2 la teza unica la limba romana.

Mai jos gasesti subiectele tezei si baremul de corectare pentru clasa a VIII-a.

Pentru subiectele si baremul de corectare de la clasa a VII-ea, mergi aici.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar
Disciplina limba si literatura romana Varianta 2
1

Teza cu subiect unic pe semestrul I
Disciplina limba si literatura romana

Clasa a VIII-a Varianta 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (60 de puncte)

Citeste cu atentie textul dat:

Pe cerul plin de stele nori negri se astern
Intunecand deodata al noptii far etern.
O umbra fioroasa invaluie pamantul
Si-n pacea noptii negre, vuind s-aude vantul.

Mai fi-vor pentru mine vrodata nopti cu luna?
Furtuna e afara si-n pieptul meu - furtuna.

Sclipesc fulgere repezi pe ceru-ntunecat,
Cum ganduri repezi, noaptea, din suflet mi-o strabat.
Si tunetul s-aude gemand in departare
Cum geme-ntr-al meu suflet eterna desperare.

Batut de vanturi, codrul pustiu si jalnic suna.
Furtuna e afara si-n pieptul meu - furtuna.

(G. Topirceanu, O noapte)

Scrie, pe foaia de teza, raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:

A.

1. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. 6 puncte

2. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: deodata, fioroasa, desperare. 6 puncte

3. Stabileste cate un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor subliniate in textul citat. 6 puncte

4. Prezinta valoarea expresiva/ valoarea stilistica a cuvantului furtuna,
repetat in acelasi vers: Furtuna e afara si-n pieptul meu - furtuna. 6 puncte

5. Motiveaza folosirea cratimei in versul
Si tunetul s-aude gemand in departare. 6 puncte

B.

6. Mentioneaza tipul de rima folosit in prima strofa a poeziei citate. 6 puncte

7. Transcrie un vers in care apare o imagine artistica adresata simtului vizual. 6 puncte

8. Explica semnificatia din context a sintagmei al noptii far etern. 6 puncte

C.

Scrie o compunere de 15 – 20 de randuri, in care sa-ti exprimi opinia despre semnificatiile sau
despre mesajul poeziei O noapte, de G. Topirceanu (formularea clara/ logica a opiniei si
motivarea acesteia). 12 puncte

Nota! Vei primi 8 puncte pentru continut si 4 puncte pentru redactare. In vederea acordarii
punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa se incadreze in limita de spatiu ceruta.
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar
Disciplina limba si literatura romana Varianta 2

2

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie o compunere de 15 – 25 de randuri, in care sa evidentiezi trasaturile (reale sau
imaginare) ale unui prieten al familiei tale. In compunere, trebuie:
- sa formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; 4 puncte
- sa respecti conventiile specifice unei descrieri (portret); 6 puncte
- sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 12 puncte
- sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 8 puncte

Nota! Daca vei considera necesar, poti folosi in compunere numai unul dintre urmatoarele nume
proprii: Mihaela, Mihai. In vederea acordarii punctajului pentru exprimare, ortografie si punctuatie,
compunerea trebuie sa aiba minimum 15 randuri.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar
Limba si literatura romana Varianta 2

1
Teza cu subiect unic pe semestrul I
Limba si literatura romana

Clasa a VIII-a

Varianta 2

barem de corectare si de notare

Nota! Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in spiritul solutiilor din
barem.

Subiectul I (60 de puncte)

A.

1. Transcrierea cuvintelor/ a grupurilor de cuvinte folosite cu sens figurat: far, umbra fioroasa,
ganduri repezi, gemand etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte

2. Mijlocul de imbogatire a vocabularului prin care s-au format cuvintele, de exemplu: deodata
compunere (prin alipire / contopire/ sudare/ unire…); fioroasa – derivare (derivare cu sufix: fior +
sufixul –os/ –oasa); desperare – conversiune/ schimbarea valorii gramaticale (infinitiv lung
substantivizat; din latinescul desperare; conform DEX, p.288). (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte

3. Sinonime potrivite pentru sensul cuvintelor, de exemplu: pacea – linistea, calmul..., vrodata
candva, la un moment dat, in viitor..., eterna – vesnica, nepieritoarea...etc. (Sinonimele pot fi date
cu forma-tip sau cu forma impusa de context.) (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte

4. Prezentarea valorii expresive/ a valorii stilistice a cuvantului furtuna, repetat in acelasi vers, de
exemplu: In versul citat, cuvantul furtuna este folosit mai intai cu sens propriu (imaginea
fenomenului natural) si apoi cu sens figurat, metaforic (marca a starilor sufletesti rascolitoare), in
acest fel sugerandu-se potrivirea/ concordanta interior-exterior etc. (Prezentarea corecta si
nuantata a valorii expresive/ a valorii stilistice: 6 p.; prezentarea partial corecta sub aspect logic
si/ sau ortografic: 4 p.; incercare de prezentare sau cu mai mult de 2 greseli de exprimare si/ sau
de ortografie: 2 p.). 6 puncte

5. Motivarea folosirii cratimei in versul dat, de exemplu: Cratima, semn de ortografie, marcheaza
pronuntarea legata a doua cuvinte diferite, datorita ritmului rapid al vorbirii, ceea ce are ca rezultat
eliminarea vocalei –e si disparitia unei silabe; in plan stilistic, se obtine pastrarea aceluiasi ritm si
a aceleiasi masuri a versului etc. (Motivarea corecta si nuantata a folosirii cratimei: 6 p.;
motivarea partial corecta sub aspect logic si/ sau ortografic: 4 p.; incercare de motivare sau cu
mai mult de 2 greseli de exprimare si/ sau de ortografie: 2 p.). 6 puncte

B.

6. Tipul de rima folosit in prima strofa a poeziei, de exemplu: Rima versurilor este imperecheata (de
tipul a-a-b-b etc.). 6 puncte

7. Transcrierea unui vers in care apare o imgine artistica adresata simtului vizual, de exemplu: Pe
cerul plin de stele nori negri se astern
; O umbra fioroasa invaluie pamantul etc. 6 puncte

8. Explicarea semnificatiei din context a sintagmei al noptii far etern, de exemplu: Sintagma, o
metafora, sugereaza hiperbolic imaginea lunii, prin asocierea imaginii astrului noptii cu aceea a
unui far calauzitor; prin inversiune, accentul cade asupra semnificatiei termenului din prim-plan al
imaginii, noaptea; epitetul etern indica superlativul etc. (Explicarea corecta, nuantata: 6 p.;
explicarea partial corecta sub aspect logic si/ sau ortografic: 4 p.; formulare partial corecta, cu
mai mult de 2 greseli de exprimare si/ sau de ortografie: 2 p.) 6 puncte

C.

C.1. Continutul compunerii (exprimarea opiniei despre semnificatiile sau despre mesajul
poeziei).

1. Formularea opiniei despre semnificatiile sau despre mesajul poeziei:
- formularea clara a opiniei, prin raportare la ideile textului/ la cerinta data: 2 p.; formulare confuza,
schematica: 1 p. 2 puncte

2. Motivarea opiniei si stilul compunerii:

- motivarea prin exemplificari/ explicatii clare in directa relatie cu opinia exprimata – adecvata
contextului: 2 p./ partial adecvata: 1 p.

- organizarea ideilor in scris (stil adecvat, claritatea si coerenta ideilor, echilibru intre componente:
opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - adecvata contextului: 2 p./ partial adecvata: 1 p.;

- utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motivarii (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali
care desemneaza raporturi de analogie, de asemanare, de alternanta, de opozitie, de cauzalitate
etc.) – adecvata contextului: 2 p./ partial adecvata: 1 p. 6 puncte

C.2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa se incadreze in limita
de spatiu ceruta. Nu vor fi penalizate raspunsurile care depasesc 20 de randuri scrise.)
- corectitudinea exprimarii: 2 p.(0-1 greseli: 2 p.; 2 greseli: 1 p.; 3 sau mai multe greseli: 0 p.);
- ortografia si punctuatia: 2 p. (0-2 greseli: 2 p.; 3 greseli: 1 p.; 4 sau mai multe greseli: 0 p.).
4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. Continutul compunerii

1. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii. (Formularea expresiva/ personalizata a
titlului, in acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrala a textului: 4 p.; formularea
unui titlu comun, dar in acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrala a textului: 2 p.;
formularea unui titlu care nu subliniaza un aspect relevant al continutului: 1 p.) 4 puncte

2. Respectarea conventiilor specifice unei descrieri: folosirea descrierii ca mod principal de
expunere; insistenta pe grupul nominal (substantiv + adjectiv cu valoare stilistica de epitet);
punerea in evidenta a trasaturilor, prin ordonarea detaliilor, prin utilizarea adecvata a unor figuri
de stil si a unor imagini vizuale, auditive etc. (Respectarea conventiilor specifice unei descrieri, in
acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile continutului: 6 p.; respectarea partiala a conventiilor
specifice unei descrieri: 3 p.; respectarea doar a unei/ a unor conventii specifice unei descrieri, in
text aparand ca dominant alt mod de expunere: 1 p.) 4 puncte

3. Prezenta unui continut si a unui stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. (Continutul si stilul
adecvate tipului de text si cerintei formulate: 12 p.; stilul potrivit tipului de descriere, dar continutul partial adecvat cerintei formulate: 9 p.; stil adecvat, dar continut formal/ banal, fara sublinierea unei/ unor trasaturi reprezentative pentru persoana descrisa: 6 p.; stil si continut partial adecvate unei descrieri personalizate, improvizatii etc.: 3 p.) 4 puncte

B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa se incadreze in limita de
spatiu ceruta. Nu vor fi penalizate raspunsurile care depasesc 25 de randuri scrise.)

4. Coerenta textului. (Claritatea enuntului, lexicul si sintaxa adecvata – in totalitate: 3 p./ partial: 1 p.)
3 puncte

5. Ortografia si punctuatia. (0-1 greseli: 3 p.; 2-3 greseli: 2 p.; 4-5 greseli: 1 p.) 3 puncte
6. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea– in totalitate: 2 p./ partial: 1 p. 2 puncte
NOTA! Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a
punctajului obtinut de elev.

Urmareste Acasa.ro pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Acasa.ro.

  •  
  •  

Articol scris de

Vezi toate articolele

Articole din social

Expertul Acasa.ro, Simona Gabriela Buzatu: Branding - Cum sa eviti vecinii nepotriviti

Experti It

Expertul Acasa.ro, Simona Gabriela Buzatu, multimedia designer si specialist de marketing online

Experti It

Expertul Acasa.ro, Ovidiu Leonte: 8 functii ignorate ale smartphone-ului care iti imbunatatesc considerabil viata

Experti It

Expertul Acasa.ro, Ovidiu Leonte: Tendinte ale tehnologiei in 2014

Experti It

Top

Cauta-ti perechea

Sfatul expertului

Expertul Acasa.ro, Simona Gabriela Buzatu: Branding - Cum sa eviti vecinii nepotriviti

Expertul Acasa.ro, Simona Gabriela Buzatu, multimedia designer si specialist de marketing online

Pune o intrebare