Litera K

#prospect #medicament

Kaletra, capsule

Prospect Kaletra, capsule

Ce este Kaletra si pentru ce se utilizeaza

Indicatii

Kaletra este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adultilor,
adolescentilor si copiilor cu varsta peste 2 ani infectati cu virusul imunodeficientei umane (HIV-1).
Alegerea Kaletra pentru tratamentul pacientilor infectati cu HIV-1 tratati anterior cu inhibitori de
proteaza trebuie sa aiba la baza testarea individuala a rezistentei virale si antecedentele privind
tratamentele efectuate.

Mod de administrare

Kaletra trebuie prescris de catre medici cu experienta in tratamentul infectiei cu HIV.
Doze

Adulti si adolescenti
Doza recomandata de Kaletra este de 5 ml solutie orala (400/100 mg) de doua ori pe zi, administrata
cu alimente.

Copii (cu varsta de 2 ani si peste)
Doza recomandata de Kaletra este de 230/57,5 mg/m2 de doua ori pe zi, administrata cu alimente, pana
la o doza maxima de 400/100 mg de doua ori pe zi. Doza de 230/57,5 mg/m2 poate fi insuficienta la
unii copii atunci cand se administreaza concomitent nevirapina sau efavirenz. La acesti pacienti
trebuie luata in considerare cresterea dozei de Kaletra la 300/75 mg/m2. Atunci cand Kaletra nu se
administreaza concomitent cu nevirapina sau efavirenz, daca se prefera doza in functie de kilogram,
doza pentru pacientii cu greutatea mai mare sau egala cu 15 kg si pana la 40 kg este de 10/2,5 mg/kg
de doua ori pe zi. Doza trebuie administrata folosind o seringa gradata pentru dozare orala.

Solutia orala este optiunea recomandata pentru o mai riguroasa dozare la copii, tinand cont de
suprafata corporala. Cu toate acestea, in cazul in care se considera necesar sa se utilizeze forma solida
de dozare orala, se poate utiliza Kaletra 100 mg/25 mg comprimate la copii cu greutate mai mica de
40 kg sau cu suprafata corporala intre 0,5 si 1,4 m2 si care pot sa inghita comprimate. Doza de Kaletra
comprimate (400/100 mg de doua ori pe zi) pentru adulti, se poate utiliza la copii cu greutate de 40 kg
sau mai mare sau cu Suprafata corporala (SC)* mai mare de 1,4 m2. Kaletra comprimate se
administreaza oral si comprimatele trebuie sa fie inghitite intregi si nu mestecate, sparte sau sfaramate.

Va rugam consultati Rezumatul caracteristicilor produsului pentru Kaletra 100 mg/25 mg comprimate
filmate.

In tabelul urmator sunt recomandari de dozare pentru Kaletra solutie orala in functie de greutate si de
suprafata corporala (SC).

Recomandari de dozare pentru copii in functie de greutate*
≥ 15 pana la 40 kg; Doza de solutie orala de doua ori pe zi (doza in mg/kg): 10/2,5 mg/kg

*recomandarile de dozare in functie de greutate se bazeaza pe date limitate

Recomandari de dozare la copii pentru doza de 230/57,5 mg/m2

Suprafata corporala* (m2): 0,25; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg): 0,7 ml (57,5/14,4 mg)
Suprafata corporala* (m2): 0,40; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 1,2 ml (96/24 mg)
Suprafata corporala* (m2): 0,50; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 1,4 ml (115/28,8 mg)
Suprafata corporala* (m2): 0,75; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 2,2 ml (172,5/43,1 mg)
Suprafata corporala* (m2): 0,80; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 2,3 ml (184/46 mg)
Suprafata corporala* (m2): 1,00; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 2,9 ml (230/57,5 mg)
Suprafata corporala* (m2): 1,25; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 3,6 ml (287,5/71,9 mg)
Suprafata corporala* (m2): 1,3; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 3,7 ml (299/74,8 mg)
Suprafata corporala* (m2): 1,4; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 4,0 ml (322/80,5 mg)
Suprafata corporala* (m2): 1,5; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 4,3 ml (345/86,3 mg)
Suprafata corporala* (m2): 1,7; Doza de solutie orala, de doua ori pe zi (in mg) 5 ml (402,5/100,6 mg)

*) Suprafata corporala se poate calcula folosind ecuatia urmatoare:
SC (m2) = √ (inaltimea (cm) X greutatea (kg)/3600)

Copii cu varsta mai mica de 2 ani
Nu au fost stabilite siguranta si eficacitatea Kaletra la copiii cu varsta mai mica de 2 ani. Nu se pot face recomandari privind doza. Trebuie sa se tina cont de cantitatea totala de alcool etilic si de propilenglicol prezenta in toate medicamentele, inclusiv in Kaletra solutie orala, care urmeaza a fi administrate sugarilor, pentru a se evita toxicitatea acestor excipienti.

Insuficienta hepatica
La pacientii infectati cu HIV cu insuficienta hepatica usoara pana la moderata, s-a observat o crestere a
expunerii la lopinavir cu aproximativ 30%, dar nu se anticipeaza sa aiba semnificatie clinica. Nu sunt disponibile date privind pacientii cu insuficienta hepatica severa. Kaletra nu trebuie administrat la acesti pacienti.

Insuficienta renala
Deoarece clearance-ul renal al lopinavir si ritonavir este neglijabil, la pacientii cu insuficienta renala,
nu se anticipeaza cresterea concentratiilor plasmatice ale acestora. Deoarece lopinavir si ritonavir se
leaga in proportie mare de proteinele plasmatice, este putin probabil sa fie eliminate semnificativ prin
hemodializa sau dializa peritoneala.

Mod de administrare
Kaletra se administreaza pe cale orala si trebuie luat intotdeauna cu alimentele.

Atentionari si precautii

Contraindicatii

Hipersensibilitate cunoscuta la substantele active sau la oricare dintre excipienti.

Insuficienta hepatica severa.
Kaletra contine lopinavir si ritonavir, care sunt inhibitori ai izoenzimei CYP3A a citocromului P450.
Kaletra nu trebuie administrat in asociere cu medicamente cu clearance in mare masura dependent de
CYP3A si ale caror concentratii plasmatice mari sunt asociate cu evenimente adverse grave si/sau care
pun viata in pericol. Aceste medicamente includ:

Crestere a concentratiei medicamentului utilizat concomitent

Antagonist alfa1- adrenoreceptor: Alfuzosin: Crestere a concentratiei plasmatice a alfuzosinului ce poate determina hipotensiune arteriala severa. Este contraindicata administrarea concomitenta cu alfuzosin.

Antianginos: Ranolazina: Crestere a concentratiei plasmatice a ranolazinei care poate creste riscul aparitiei reactiilor adverse grave si/sau care pun viata in pericol.

Antiaritmice: Amiodarona, dronedarona: Crestere a concentratiei plasmatice a amiodaronei si a dronedaronei. Astfel, creste riscul de aritmii sau de alte reactii adverse grave.

Antibiotice : Acid fusidic Crestere a concentratiei plasmatice a acidului fusidic. Este contraindicata administrarea concomitenta cu acid fusidic in infectiile dermatologice.

Medicamente antigutoase: Colchicina: Crestere a concentratiei plasmatice a colchicinei. La pacientii cu insuficienta renala si/sau hepatica este posibil sa apara reactii adverse grave si/sau care pun viata in pericol.
Antihistaminice: Astemizol, terfenadina Cresteri ale concentratiilor plasmatice ale astemizolului si terfenadinei. Astfel, creste riscul de aritmii grave al acestor medicamente.

Antipsihotice/Neuroleptice: Lurasidona: Crestere a concentratiei plasmatice a lurasidonei care poate creste riscul aparitiei reactiilor adverse grave si/sau care pun viata in pericol.
Pimozida: Crestere a concentratiei plasmatice a pimozidei. Astfel, creste riscul de tulburari grave
hematologice sau de alte reactii adverse grave ale acestui medicament.
Quetiapina: Cresteri ale concentratiilor plasmatice ale quetiapinei, ceea ce poate duce la coma. Este
contraindicata administrarea concomitenta cu quetiapina.

Alcaloizi de ergot: Dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina: Crestere a concentratiei plasmatice a derivatilor de ergot care determina toxicitate acuta, inclusiv vasospasm si ischemie.

Medicamente prochinetice GI: Cisaprida: Crestere a concentratiei plasmatice a cisapridei. Astfel, creste riscul de aritmii grave ale acestui medicament.

Inhibitori de HMG Co-A reductaza: Lovastatina, simvastatina: Cresteri ale concentratiilor plasmatice ale
lovastatinei si simvastatinei; astfel, creste riscul de miopatie, inclusiv rabdomioliza.

Inhibitori ai fosfodiesterazei (PDE5)
Avanafil: Cresteri ale concentratiilor plasmatice ale avanafilului.
Sildenafil Contraindicat numai atunci cand este utilizat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale
pulmonare (HAP). Crestere a concentratiei plasmatice a sildenafil. Astfel, creste posibilitatea reactiilor adverse asociate sildenafilului (care includ hipotensiune arteriala si sincopa).
Vardenafil: Crestere a concentratiei plasmatice a vardenafilului.

Sedative/hipnotice: Midazolam forma de administrare orala, triazolam: Cresteri ale concentratiilor plasmatice ale midazolam forma de administrare orala si triazolam. Astfel, creste riscul de sedare extrema si de deprimare respiratorie din cauza acestor medicamente.

Scadere a concentratiei medicamentului lopinavir/ritonavir
Medicamente care contin plante medicinale: Sunatoare: Medicamente din plante care contin sunatoare
(Hypericum perforatum) ca urmare a riscului de scadere a concentratiei plasmatice si a eficacitatii clinice a lopinavirului si ritonavirului.

Kaletra solutie orala este contraindicat la copii cu varsta mai mica de 2 ani, la gravide, la pacientii cu
insuficienta hepatica sau renala si la pacientii tratati cu disulfiram sau metronidazol din cauza riscului
potential de toxicitate provocat de excipientul propilenglicol.

Precautii

Pacienti cu afectiuni coexistente
Nu au fost stabilite siguranta si eficacitatea Kaletra la pacientii cu afectiuni hepatice severe subiacente.
Kaletra este contraindicat la pacientii cu insuficienta hepatica severa). Pacientii cu hepatita cronica tip B sau C care urmeaza tratament antiretroviral combinat prezinta risc crescut de aparitie a reactiilor adverse hepatice severe si care pot pune viata in pericol. In cazul tratamentului antiviral concomitent pentru hepatita tip B sau C, va rugam sa cititi rezumatul caracteristicilor produsului pentru aceste medicamente.

Pacientii cu disfunctii hepatice pre-existente, inclusiv hepatita cronica, prezinta o frecventa crescuta a
tulburarilor functiei hepatice in timpul tratamentului antiretroviral combinat si trebuie monitorizati
conform recomandarilor standard de practica clinica. Daca la acesti pacienti se observa agravarea
afectiunii hepatice, trebuie luata in considerare intreruperea temporara sau definitiva a tratamentului.
La 7 zile de la initierea tratamentului cu lopinavir/ritonavir in asociere cu alte medicamente
antiretrovirale s-a raportat cresterea valorilor transaminazelor cu sau fara cresterea bilirubinei atat la
pacientii mono infectati cu HIV-1 cat si la persoanele la care s-a administrat tratament pentru
profilaxia postexpunere. in unele cazuri, tulburarile hepatice au fost grave.

Trebuie efectuate teste de laborator corespunzatoare inainte de initierea tratamentului cu
lopinavir/ritonavir si trebuie efectuata o monitorizare atenta in timpul tratamentului.

Insuficienta renala
Deoarece clearance-ul renal al lopinavirului si ritonavirului este neglijabil, nu se anticipeaza o crestere
a concentratiilor plasmatice la pacientii cu insuficienta renala. Deoarece lopinavirul si ritonavirul se
leaga in proportie mare de proteinele plasmatice, este putin probabil sa fie eliminate semnificativ prin
hemodializa sau dializa peritoneala.

Hemofilie
S-a raportat cresterea sangerarilor, inclusiv hematoame cutanate spontane si hemartroza la pacientii cu
hemofilie tip A si B tratati cu inhibitori de proteaza. La unii pacienti s-a administrat in plus factor VIII.
La mai mult de jumatate din cazurile raportate, in cazul intreruperii prealabile a tratamentului cu
inhibitori de proteaza, acesta a fost continuat sau a fost reluat. S-a observat o relatie de cauzalitate
chiar daca mecanismul de actiune nu a fost elucidat.
Ca urmare, pacientii cu hemofilie trebuie informati despre posibilitatea cresterii sangerarilor.

Pancreatita
S-au raportat cazuri de pancreatita la pacientii tratati cu Kaletra, inclusiv la cei care au dezvoltat
hipertrigliceridemie. in majoritatea acestor cazuri, pacientii au prezentat in antecedente pancreatita
si/sau tratament concomitent cu alte medicamente care pot determina pancreatita. Cresterea
semnificativa a trigliceridelor este un factor de risc pentru aparitia pancreatitei. Pacientii infectati cu
HIV in stadiu avansat pot prezenta riscul de crestere a trigliceridelor si de aparitie a pancreatitei.
Pancreatita trebuie luata in considerare daca apar simptome clinice (greata, varsaturi, dureri
abdominale) sau modificari ale valorilor testelor de laborator (cum sunt valori crescute ale lipazei sau
amilazei plasmatice), care sugereaza pancreatita. Pacientii care prezinta aceste semne sau simptome
trebuie examinati iar tratamentul tratamentul cu Kaletra trebuie intrerupt daca se confirma diagnosticul de pancreatita.

Sindromul inflamator de reconstructie imuna
La pacientii infectati cu HIV cu deficienta imuna severa in momentul initierii tratamentului
antiretroviral combinat (TARC) poate sa apara o reactie inflamatorie la germenii patogeni oportunisti
asimptomatici sau reziduali si care poate determina afectiuni clinice grave sau agravarea
simptomatologiei. De obicei, astfel de reactii s-au observat in primele cateva saptamani sau luni de la
initierea TARC. Exemple semnificative sunt retinita cu citomegalovirus, infectii generalizate si/sau
localizate cu micobacterii si pneumonia cu Pneumocystis jiroveci. Orice simptome inflamatorii trebuie
evaluate si trebuie instituit tratament atunci cand este necesar.

S-au raportat de asemenea boli autoimune (cum ar fi boala Graves) care apar in cadrul reconstructiei
imune; cu toate acestea, timpul de aparitie raportat este variabil si boala poate sa apara la mai multe
luni dupa initierea tratamentului.

Osteonecroza
Cu toate ca etiologia este considerata a fi multifactoriala (incluzand utilizarea de corticosteroizi,
consumul de alcool etilic, imunosupresia severa, indicele de masa corporala crescut), s-au raportat
cazuri de osteonecroza mai ales la pacientii cu boala HIV avansata si/sau expunere indelungata la
tratament combinat antiretroviral (TARC). Pacientii trebuie indrumati sa ceara sfatul medicului in
cazul in care prezinta artralgii, redoare articulara sau dificultate la miscare.

Prelungirea intervalului PR
La unii subiecti adulti sanatosi, s-a evidentiat faptul ca lopinavir/ritonavir poate determina prelungirea
usoara, asimptomatica, a intervalului PR. La pacientii carora li s-a administrat lopinavir/ritonavir si
care aveau afectiuni cardiace organice subiacente si tulburari de conducere preexistente sau care
utilizau medicamente despre care se cunoaste ca determina prelungirea intervalului PR (cum sunt
verapamil sau atazanavir), s-au raportat cazuri rare de bloc atrioventricular de grad 2 sau 3. La acesti
pacienti, Kaletra trebuie utilizat cu precautie.

Greutatea si parametrii metabolici
In timpul tratamentului antiretroviral poate sa apara o crestere a greutatii si a valorilor lipidelor
sanguine si ale glicemiei. intr-o anumita masura, astfel de modificari pot fi in legatura cu controlul
bolii si cu stilul de viata. In unele cazuri, pentru cresterea lipidelor exista dovezi ca aceasta este un
efect al tratamentului, in timp ce pentru cresterea in greutate nu exista dovezi foarte clare ca fiind in
legatura cu un anumit tratament. Pentru monitorizarea lipidelor sanguine si a glicemiei, se face
trimitere la ghidurile privind tratamentul HIV disponibile. Tulburarile metabolismului lipidic trebuie
tratate prin masuri clinice adecvate.

Interactiuni medicamentoase

Kaletra contine lopinavir si ritonavir, care sunt inhibitori ai izoenzimei CYP3A a P450. Este posibil ca
administrarea Kaletra sa determine cresterea concentratiilor plasmatice ale medicamentelor
metabolizate in principal de catre CYP3A. Aceste cresteri ale concentratiilor plasmatice ale
medicamentelor administrate concomitent pot determina cresterea sau prelungirea efectului lor
terapeutic si a reactiilor adverse.

Inhibitorii puternici ai CYP3A4, asa cum sunt inhibitorii de proteaza, pot sa creasca expunerea la
bedaquilina ceea ce ar putea sa creasca riscul reactiilor adverse ale bedaquilinei. Prin urmare, trebuie
evitata utilizarea concomitenta a bedaquilinei cu lopinavir/ritonavir. Cu toate acestea, daca beneficiul
tratamentului depaseste riscul, administrarea concomitenta de bedaquilina cu lopinavir/ritonavir
trebuie sa se faca cu precautie. Se recomanda monitorizarea mai frecventa a electrocardiogramei si
monitorizarea transaminazelor.

Administrarea concomitenta de delamanid cu un inhibitor puternic al CYP3A (lopinavir/ritonavir)
poate sa creasca usor expunerea la metabolitul delamanidului, care a fost asociata cu prelungirea
intervalului QT. Prin urmare, in cazul in care se considera necesara administrarea concomitenta de
delamanid cu lopinavir/ritonavir, se recomanda monitorizarea frecventa a ECG pe tot parcursul
intregii perioade de tratament cu delamanid.

S-au raportat interactiuni medicamentoase care au pus viata in pericol si au avut efect letal la pacientii
tratati concomitent cu colchicina si inhibitori puternici ai CYP3A asa cum este ritonavir. Este
contraindicata administrarea concomitenta de colchicina la pacientii cu insuficienta renala si/sau
hepatica.

Nu se recomanda utilizarea concomitenta de Kaletra cu:
- tadalafil, indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare;
- riociguat;
- vorapaxar;
- acid fusidic in infectiile osteo-articulare;
- salmeterol;
- rivaroxaban.

Nu se recomanda utilizarea concomitenta de Kaletra cu atorvastatina. Daca se considera strict necesara utilizarea atorvastatinei, trebuie sa se administreze cea mai mica doza posibila de atorvastatina cu monitorizarea atenta a reactiilor adverse. De asemenea, este necesara precautie si trebuie luata in considerare reducerea dozei, daca se utilizeaza Kaletra concomitent cu rosuvastatina. Daca este indicat tratamentul cu un inhibitor de HMG-CoA reductaza, se recomanda utilizarea de pravastatina sau fluvastatina.

Inhibitori PDE5
La pacientii care utilizeaza Kaletra se recomanda deosebita precautie atunci cand li se prescrie
sildenafil sau tadalafil pentru tratamentul disfunctiei erectile. Se anticipeaza ca administrarea
concomitenta de Kaletra cu aceste medicamente sa determine cresterea substantiala a concentratiilor
plasmatice ale acestora ceea ce poate duce la aparitia reactiilor adverse asociate cum sunt hipotensiune arteriala, sincopa, tulburari de vedere si erectie prelungita. Este contraindicata utilizarea concomitenta de avanafil sau vardenafil cu lopinavir/ritonavir. Este contraindicata utilizarea concomitenta de Kaletra si sildenafil indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare.

Este necesara o atentie deosebita cand se prescrie Kaletra concomitent cu medicamente cunoscute ca
induc prelungirea intervalului QT, cum sunt: clorfeniramina, chinidina, eritromicina, claritromicina.
intr-adevar, Kaletra poate creste concentratiile plasmatice ale medicamentelor administrate
concomitent si acest lucru poate creste frecventa reactiilor adverse cardiace asociate. in studiile
preclinice s-au raportat evenimente cardiace in timpul tratamentului cu Kaletra; prin urmare, in prezent
nu se pot exclude posibilele evenimente cardiace determinate de Kaletra.

Nu se recomanda administrarea concomitenta de Kaletra cu rifampicina. Rifampicina in asociere cu
Kaletra poate determina scaderi importante ale concentratiilor plasmatice de lopinavir, care la randul
lor pot reduce semnificativ efectul terapeutic al lopinavirului. Expunerea adecvata la
lopinavir/ritonavir poate fi atinsa atunci cand se utilizeaza o doza mai mare de Kaletra, dar aceasta este
asociata cu un risc crescut de aparitie a efectelor toxice hepatice si gastrointestinale. De aceea,
administrarea concomitenta trebuie evitata, cu exceptia cazului in care este considerata absolut
necesara.

Nu se recomanda utilizarea concomitenta de Kaletra cu fluticazona sau alti glucocorticoizi, cum sunt
budesonida si triamcinolon, care sunt metabolizati de catre CYP3A4, cu exceptia cazului in care
beneficiul potential al tratamentului depaseste riscul aparitiei efectelor sistemice determinate de
corticosteroizi, incluzand sindrom Cushing si supresia corticosuprarenalei.

Alte interactiuni
Pacientii care utilizeaza solutia orala, in special cei cu insuficienta renala sau cu capacitate scazuta de
metabolizare a propilenglicolului (de exemplu cei de origine asiatica), trebuie monitorizati in vederea
observarii reactiilor adverse ce pot avea legatura cu toxicitatea propilenglicolului (de exemplu
convulsii, stupoare, tahicardie, hiperosmolaritate, acidoza lactica, toxicitate renala, hemoliza).

Kaletra nu vindeca infectia cu HIV sau SIDA. Desi s-a demonstrat ca supresia virala eficienta cu
tratament antiretroviral reduce substantial riscul de transmitere pe cale sexuala, nu poate fi exclus un
risc rezidual. Pentru a preveni transmiterea, trebuie luate masuri de precautie in conformitate cu
ghidurile nationale. Persoanele tratate cu Kaletra pot dezvolta in continuare infectii sau alte afectiuni
asociate cu infectia cu HIV si cu SIDA.

Pe langa propilenglicol, mentionat mai sus, solutia orala Kaletra contine alcool etilic (42% v/v), care
este potential daunator celor cu boli hepatice, alcoolism, epilepsie, traumatisme cranio-cerebrale sau
afectiuni cerebrale, cat si la gravide si copii. El poate modifica sau intensifica efectele altor
medicamente. Solutia orala Kaletra contine pana la 0,8 g fructoza pe doza, atunci cand este
administrata conform recomandarilor de dozaj. Acest lucru poate fi important in cazul intolerantei
ereditare la fructoza. Solutia orala Kaletra contine pana la 0,3 g glicerol pe doza. Numai in cazul unor
doze mari inadecvate, poate determina cefalee si tulburari gastro-intestinale. Mai mult, uleiul de ricin
polioxilat 40 hidrogenat si potasiul din compozitia solutiei orale Kaletra pot determina tulburari
gastro-intestinale numai in cazul unor doze mari inadecvate. Pacientii care urmeaza un regim cu
continut scazut de potasiu trebuie avertizati.

Risc particular de toxicitate in ceea ce priveste cantitatea de alcool etilic si propilenglicol continute in
Kaletra solutie orala

Profesionistii din domeniul sanatatii trebuie sa tina cont ca solutia orala de Kaletra este foarte
concentrata si contine 42,4% alcool etilic (v/v) si 15,3% propilenglicol (w/v). Fiecare 1 ml de Kaletra
solutie orala contine 356,3 mg de alcool etilic si 152,7 mg de propilen glicol.
Pentru a minimiza riscul erorilor de medicatie si de supradozaj, trebuie acordata atentie deosebita la
calculul dozei de Kaletra, prescrierea medicamentului, transmiterea informatiei si la instructiunile
privind doza. Acest lucru este important in special la sugari si la copiii mici.

Trebuie sa se tina cont de cantitatea totala de alcool etilic si de propilenglicol prezenta in toate
medicamentele, inclusiv in Kaletra solutie orala, care urmeaza a fi administrate sugarilor, pentru a se
evita toxicitatea acestor excipienti. Sugarii trebuie monitorizati atent pentru toxicitatea asociata
Kaletra solutie orala care include: hiperosmolaritate, cu sau fara acidoza lactica, toxicitate renala,
deprimare a sistemului nervos central (SNC) (inclusiv stupoare, coma si apnee), convulsii, hipotonie,
aritmii cardiace si modificari ale ECG si hemoliza. Dupa punerea pe piata, s-au raportat, in special la
nou nascutii prematuri care au primit Kaletra solutie orala, cazuri de toxicitate cardiaca care au pus
viata in pericol (inclusiv bloc atrioventricular (AV) total, bradicardie si cardiomiopatie), acidoza
lactica, insuficienta renala acuta, deprimare a SNC si complicatii respiratorii care au condus la deces.

Kaletra contine lopinavir si ritonavir, care sunt inhibitori in vitro ai izoenzimei CYP3A a citocromului
P450. Administrarea concomitenta de Kaletra si medicamente metabolizate in principal de catre
CYP3A poate determina cresterea concentratiilor plasmatice ale celorlalte medicamente, care poate
creste sau prelungi efectele terapeutice si reactiile adverse ale acestora. Kaletra nu inhiba CYP2D6,
CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, CYP2B6 sau CYP1A2 la concentratii relevante clinic (vezi pct. 4.3).
S-a demonstrat ca, in vivo, Kaletra isi induce propria metabolizare si creste biotransformarea unor
medicamente metabolizate de catre izoenzimele citocromului P450 (inclusiv CYP2C9 si CYP2C19) si
prin glucuronoconjugare. Aceasta poate determina concentratii plasmatice scazute si reducerea
potentiala a eficacitatii medicamentelor administrate concomitent.

Interactiunile atat cunoscute cat si cele teoretice cu alte medicamente antiretrovirale selectate si cu
medicamente non-antivirale sunt enumerate in tabelul urmator.

Tabel cu date privind interactiuni cu alte medicamente
Interactiunile intre Kaletra si medicamente administrate concomitent sunt enumerate in tabelul
urmator (crestere este indicata “↑”, scadere este indicata “↓”, nemodificat “↔”).
Cu exceptia cazului in care este mentionata specific doza, studiile enumerate in continuare s-au
efectuat cu doza recomandata pentru lopinavir/ritonavir (de exemplu 400/100 mg de doua ori pe zi). Medicament administrat concomitent in functie de aria terapeutica

Medicamente antiretrovirale
Inhibitori nucleozidici/nucleotidici ai revers transcriptazei (INRT)
Stavudina, lamivudina
Efavirenz, 600 mg o data pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea
dozei.

Abacavir, zidovudina
Efavirenz, 600 mg o data pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Abacavir, zidovudina:
Pot sa scada concentratiile plasmatice ca urmare a cresterii glucuronoconjugarii de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se cunoaste semnificatia
clinica a scaderii concentratiilor plasmatice de abacavir si zidovudina

Tenofovir, 300 mg o data pe zi
Efavirenz, 600 mg o data pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Tenofovir:
ASC: ↑ 32%
Cmax: ↔
Cmin: ↑ 51%
Lopinavir: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea
dozei. Concentratiile plasmatice crescute ale tenofovir pot exacerba reactiile adverse
asociate administrarii tenofovir, inclusiv tulburari renale.

Inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei (INNRT)
Efavirenz, 600 mg o data pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir:
ASC: ↓ 20%
Cmax: ↓ 13%
Cmin: ↓ 42%
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Atunci cand se administreaza
concomitent cu efavirenz, doza de Kaletra trebuie crescuta la 500/125 mg de doua ori pe zi.

Efavirenz, 600 mg o data pe zi (Lopinavir/ritonavir 500/125 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir: ↔ (comparativ cu 400/100 mg de doua ori pe zi administrat in monoterapie)
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Atunci cand se administreaza
concomitent cu efavirenz, doza de Kaletra trebuie crescuta la 500/125 mg de doua ori pe zi.

Nevirapina, 200 mg de doua ori pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir:
ASC: ↓ 27%
Cmax: ↓ 19%
Cmin: ↓ 51%
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Atunci cand se administreaza
concomitent cu nevirapina, doza de Kaletra trebuie crescuta la 500/125 mg de doua ori pe zi.

Etravirina (Lopinavir/ritonavir comprimate 400/100 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Etravirina:
ASC: ↓ 35%
Cmin: ↓ 45%
Cmax: ↓ 30%
Lopinavir :
ASC: ↔
Cmin: ↓ 20%
Cmax: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea dozei

Rilpivirina (Lopinavir/ritonavir capsule 400/100 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Rilpivirina:
ASC: ↑ 52%
Cmin: ↑ 74%
Cmax: ↑ 29%
Lopinavir:
ASC: ↔
Cmin: ↓ 11%
Cmax: ↔ (inhibitia enzimelor CYP3A)
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Utilizarea concomitenta de
Kaletra cu rilpivirina determina crestere a concentratiilor plasmatice ale rilpivirinei, dar nu este necesara ajustarea dozei.

Antagonist CCR5 HIV
Maraviroc
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Maraviroc:
ASC: ↑ 295%
Cmax: ↑ 97%
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: In timpul utilizarii concomitente
cu Kaletra 400 mg/100 mg de doua ori pe zi, doza de maraviroc trebuie scazuta la 150 mg de doua ori pe zi.

Inhibitor de integraza
Raltegravir
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Raltegravir:
ASC: ↔
Cmax: ↔
C12: ↓ 30%
Lopinavir: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea dozei.

Administrarea concomitenta cu alti inhibitori de proteaza HIV (IP)
Conform recomandarilor actuale de tratament, in general nu se recomanda tratamentul dublu cu
inhibitori de proteaza.
Fosamprenavir/ritonavir (700/100 mg de doua ori pe zi) (Lopinavir/ritonavir 400/100 mg de doua ori pe zi)
sau
Fosamprenavir (1400 mg de doua ori pe zi) (Lopinavir/ritonavir 533/133 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Fosamprenavir:
Concentratiile plasmatice de
amprenavir scad semnificativ
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Administrarea concomitenta de
fosamprenavir in doze crescute (1400 mg, de doua ori pe zi) cu lopinavir/ritonavir (533/133 mg
de doua ori pe zi), la pacientii tratati anterior cu inhibitori de proteaza, comparativ cu administrarea dozelor standard de fosamprenavir/ritonavir, a determinat cresterea incidentei evenimentelor adverse
gastro-intestinale si cresterea trigliceridelor fara cresterea eficacitatii virologice in cazul
utilizarii regimului combinat. Administrarea concomitenta a acestor medicamente nu este recomandata.

Indinavir, 600 mg de doua ori pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Indinavir:
ASC: ↔
Cmin: ↑ de 3,5 ori
Cmax: ↓ (comparativ cu indinavir 800 mg de trei ori pe zi administrat in monoterapie)
Lopinavir: ↔ (comparativ cu datele deja
cunoscute)
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu au fost stabilite dozele
adecvate pentru acest tratament concomitent, in ceea ce priveste eficacitatea si siguranta.

Saquinavir 1000 mg de doua ori pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Saquinavir: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea dozei.

Tipranavir/ritonavir (500/100 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir:
ASC: ↓ 55%
Cmin: ↓ 70%
Cmax: ↓ 47%
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda administrarea
concomitenta a acestor medicamente.

Medicamente antiacide
Omeprazol (40 mg o data pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Omeprazol: ↔
Lopinavir: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea dozei.

Ranitidina (150 mg doza unica)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Ranitidina: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea
dozei.

Antagonist alfa1 adrenergic
Alfuzosin
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Alfuzosin:
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir, se asteapta sa creasca concentratiile alfuzosinului.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Administrarea concomitenta de
Kaletra si alfuzosin este contraindicata din cauza cresterii toxicitatii legata de alfuzosin, inclusiv hipotensiune arteriala

Analgezice
Fentanil
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Fentanil
Creste riscul aparitiei reactiilor adverse (deprimare respiratorie,
sedare) datorita concentratiilor
plasmatice crescute ca urmare a
inhibarii CYP3A4 de catre
Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se recomanda monitorizarea
atenta a reactiilor adverse (in special a deprimarii respiratorii, dar, si a sedarii) atunci cand fentanil se administreaza concomitent cu Kaletra.

Antianginos
Ranolazina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir, se asteapta sa creasca concentratiile ranolazinei.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este contraindicata administrarea concomitenta cu ranolazina.

Antiaritmice
Amiodarona, Dronedarona
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Amiodarona, Dronedarona:
Pot sa creasca concentratiile plasmatice ca urmare a inhibarii CYP3A4 de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este contraindicata administrarea concomitenta de Kaletra si amiodarona sau dronedarona deoarece poate sa creasca riscul de aparitie a aritmiilor sau a altor reactii adverse grave.

Digoxina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Digoxina:
Pot sa creasca concentratiile plasmatice ca urmare a inhibarii glicoproteinei-P de catre Kaletra. Cresterea concentratiilor plasmatice ale digoxinei poate diminua in timp, datorita aparitiei inductiei Pgp.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se impune precautie si se
recomanda monitorizarea concentratiilor plasmatice de digoxina, daca este posibil, in cazul administrarii concomitente de Kaletra cu digoxina. Este necesara prudenta deosebita atunci cand
se prescrie Kaletra pacientilor tratati cu digoxina, deoarece efectul inhibitor acut al ritonavirului asupra Pgp se asteapta sa creasca semnificativ concentratiile plasmatice ale digoxinei. Initierea
tratamentului cu digoxina la pacienti tratati deja cu Kaletra este posibil sa determine cresteri mai mici decat se asteapta ale concentratiilor plasmatice de digoxina

Bepridil, lidocaina forma cu administrare sistemica si chinidina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Bepridil, lidocaina forma cu administrare sistemica, chinidina: Concentratiile plasmatice pot sa creasca atunci cand sunt administrate concomitent cu Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se impune precautie si atunci
cand este posibil, se recomanda monitorizarea concentratiei plasmatice a medicamentului.

Antibiotice
Claritromicina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Claritromicina:
Se anticipeaza cresteri moderate ale ASC a claritromicinei ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: La pacientii cu insuficienta
renala (ClCr <30 ml/min) trebuie luata in considerare reducerea dozei de claritromicina. Este necesara prudenta atunci cand se administreaza concomitent claritromicina si Kaletra la pacientii cu insuficienta hepatica sau renala.

Medicamente antineoplazice
Afatinib
(Ritonavir 200 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Afatinib:
ASC: ↑
Cmax: ↑
Amploarea cresterii depinde de momentul administrarii ritonavirului.
Din cauza PRCS (proteine rezistente la cancerul de san/ABCG2) si inhibarii puternice a P-gp de catre
Kaletra
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este necesara prudenta atunci
cand se administreaza concomitent afatinib si Kaletra. Consultati Rezumatul caracteristicilor produsului
pentru afatinib pentru recomandari privind ajustarea dozelor. Monitorizati reactiile adverse care sunt in legatura cu afatinib.

Ceritinib
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Concentratiile serice pot sa creasca din cauza inhibarii CYP3A si a P-gp de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este necesara prudenta atunci
cand se administreaza concomitent ceritinib si Kaletra. Consultati Rezumatul caracteristicilor produsului
pentru ceritinib pentru recomandari privind ajustarea dozelor. Monitorizati reactiile adverse care sunt in legatura cu ceritinib.

Majoritatea inhibitorilor tirozin kinazei, asa cum sunt dasatinib si nilotinib, vincristina, vinblastina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Majoritatea inhibitorilor tirozin kinazei, asa cum sunt dasatinib si nilotinib, de asemenea, vincristina si vinblastina: Risc de crestere a reactiilor adverse din cauza
concentratiilor plasmatice crescute ca urmare a inhibarii CYP3A4 de catre Kaletra
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Monitorizare atenta a tolerantei la aceste medicamente antineoplazice.

Anticoagulante
Warfarina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Warfarina:
Concentratiile plasmatice ale warfarinei pot fi influentate in cazul administrarii concomitente cu Kaletra ca urmare a inductiei CYP2C9.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se recomanda monitorizarea
INR (raport international standardizat).

Rivaroxaban
(Ritonavir 600 mg de 2 ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Rivaroxaban:
ASC: ↑ 153%
Cmax: ↑ 55%
Ca urmare a inhibarii CYP3A si
gp-P de catre lopinavir/ritonavir
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Administrarea concomitenta de
rivaroxaban si Kaletra poate creste expunerea la rivaroxaban, care poate creste riscul de sangerare.
Nu se recomanda utilizarea de rivaroxaban la pacientii care primesc tratament concomitent cu Kaletra.

Vorapaxar
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Concentratiile serice pot sa creasca din cauza inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda administrarea concomitenta de vorapaxar si Kaletra.

Anticonvulsivante
Fenitoina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Fenitoina:
Concentratiile plasmatice de fenitoina la starea de echilibru au scazut ca urmare a inductiei
CYP2C9 si CYP2C19 de catre
Kaletra.
Lopinavir:
Concentratiile plasmatice scad ca urmare a inductiei CYP3A de catre fenitoina.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este necesara prudenta atunci
cand se administreaza concomitent fenitoina cu Kaletra. Concentratia fenitoinei trebuie monitorizata atunci cand se administreaza concomitent cu lopinavir/ritonavir. Trebuie avuta in vedere cresterea dozei de Kaletra atunci cand se administreaza concomitent cu fenitoina. Nu exista date clinice in ceea ce
priveste ajustarea dozei.

Carbamazepina si fenobarbital
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Carbamazepina:
Concentratiile serice pot sa creasca ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Lopinavir:
Concentratiile plasmatice pot sa scada ca urmare a inductiei CYP3A de catre carbamazepina si fenobarbital.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este necesara prudenta atunci
cand se administreaza concomitent carbamazepina sau fenobarbital cu Kaletra. Concentratiile plasmatice de carbamazepina si fenobarbital trebuie monitorizate atunci cand acestea sunt administrate concomitent cu lopinavir/ritonavir. Trebuie avuta in vedere cresterea dozei de Kaletra atunci
cand se administreaza concomitent cu carbamazepina sau fenobarbital. Nu exista date
clinice in ceea ce priveste ajustarea dozei.

Lamotrigina si valproat
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lamotrigina:
ASC: ↓ 50%
Cmax: ↓ 46%
Cmin: ↓ 56%
Ca urmare a inducerii glucuronoconjugarii lamotriginei
Valproat: ↓
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Atunci cand Kaletra si acidul
valproic sau valproatul sunt administrate concomitent, pacientii trebuie atent monitorizati pentru un efect
scazut al AVP.
La pacientii care incep sau opresc Kaletra in timp ce utilizeaza lamotrigina doza de intretinere:
poate fi necesar sa se creasca doza de lamotrigina daca se adauga Kaletra sau sa se scada
daca se intrerupe Kaletra; prin urmare, pentru a vedea daca este necesara ajustarea dozei de
lamotrigina, trebuie sa se monitorizeze concentratia plasmatica a lamotriginei, in special inainte si timp de 2 saptamani de la inceperea sau intreruperea tratamentului cu Kaletra. La pacientii care utilizeaza deja Kaletra si incep tratamentul cu lamotrigina: nu este necesara alta ajustare a dozei de lamotrigina in afara de cresterea dozei recomandata.

Antidepresive si anxiolitice
Trazodona doza unica
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Trazodona:
ASC: ↑ de 2,4 ori
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se cunoaste daca combinatia
lopinavir/ritonavir determina o crestere similara a expunerii la trazodona. Administrarea concomitenta trebuie facuta cu precautie si trebuie luata in considerare utilizarea unei doze mai mici de trazodona.

(Ritonavir, 200 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: S-au observat reactii adverse cum sunt greata, ameteli, hipotensiune arteriala si sincopa in cazul administrarii concomitente de trazodona si ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se cunoaste daca combinatia
lopinavir/ritonavir determina o crestere similara a expunerii la trazodona. Administrarea concomitenta trebuie facuta cu precautie si trebuie luata in considerare utilizarea unei doze mai mici de trazodona.

Antifungice
Ketoconazol si itraconazol
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Ketoconazol, itraconazol:
Concentratiile serice pot sa creasca in urma inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda doze mari de ketoconazol si itraconazol (>200 mg pe zi).

Voriconazol
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Voriconazol:
Concentratiile plasmatice pot sa scada.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Administrarea concomitenta de
voriconazol cu doze mici de ritonavir (100 mg de doua ori pe zi), atat cat contine si Kaletra,
trebuie evitata, cu exceptia cazurilor in care evaluarea raportului beneficiu/risc pentru pacient justifica utilizarea voriconazol.

Medicamente antigutoase
Colchicina doza unica
(Ritonavir 200 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Colchicina:
ASC: ↑ 3 ori
Cmax: ↑ 1,8 ori
Ca urmare a inhibarii gp-P si/sau CYP3A4 de catre ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Administrarea concomitenta de
Kaletra cu colchicina la pacientii cu insuficienta renala si/sau hepatica este contraindicata din cauza cresterii potentiale a reactiilor adverse grave si/sau care pun viata in pericol cum este toxicitatea neuromusculara a colchicinei (inclusiv rabdomioliza). Se recomanda scaderea dozei de colchicina sau
intreruperea tratamentului cu colchicina la pacientii cu functia renala sau hepatica normala daca este necesar tratamentul cu Kaletra. Consultati informatiile privind prescrierea pentru colchicina.

Antiinfectioase
Acid fusidic
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Acid fusidic:
Concentratiile pot sa creasca ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Administrarea concomitenta de
Kaletra cu acid fusidic in afectiunile dermatologice este contraindicata din cauza cresterii riscului de reactii adverse ale acidului fusidic, in special rabdomioliza. Atunci cand acesta se utilizeaza pentru infectiile osteo-articulare, in cazul in care administrarea concomitenta este inevitabila, se recomanda
monitorizarea clinica atenta a reactiilor adverse musculare.

Antimicobacteriene
Bedaquilina (doza unica)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Bedaquilina:
ASC: ↑ 22%
Cmax: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Utilizarea concomitenta a
bedaquilinei cu lopinavir/ritonavir trebuie evitata din cauza riscului de aparitie a evenimentelor adverse ale bedaquilinei. Daca beneficiul tratamentului depaseste riscul, administrarea concomitenta de
bedaquilina cu lopinavir/ritonavir trebuie sa se faca cu precautie. Se recomanda monitorizarea mai
frecventa a electrocardiogramei si monitorizarea transaminazelor.

(Lopinavir/ritonavir 400/100 mg de doua ori pe zi, doze multiple)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: In timpul administrarii concomitente pe termen lung cu lopinavir/ritonavir,
s-a observant un efect mai pronuntat al expunerii la bedaquilina plasmatica. Probabil din cauza inhibarii CYP3A4 de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Utilizarea concomitenta a
bedaquilinei cu lopinavir/ritonavir trebuie evitata din cauza riscului de aparitie a evenimentelor adverse ale bedaquilinei. Daca beneficiul tratamentului depaseste riscul, administrarea concomitenta de
bedaquilina cu lopinavir/ritonavir trebuie sa se faca cu precautie. Se recomanda monitorizarea mai
frecventa a electrocardiogramei si monitorizarea transaminazelor.

Delamanid (100 mg de doua ori pe zi)
Delamanid
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: ASC: ↑ 22%
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Din cauza riscului prelungirii intervalului QT asociata cu DM 6705, daca se considera necesara administrarea concomitenta a delamanid cu lopinavir/ritonavir, se recomanda monitorizarea frecventa a ECG pe parcursul intregii perioade de tratament cu delamanid.

(Lopinavir/ritonavir 400/100 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: DM-6705 (metabolitul activ al delamanid):
ASC: ↑ 30%
Un efect mai crescut la expunerea la DM-6705 poate fi observat in timpul administrarii concomitente
cu lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Din cauza riscului prelungirii intervalului QT asociata cu DM 6705, daca se considera necesara administrarea concomitenta a delamanid cu lopinavir/ritonavir, se recomanda monitorizarea frecventa a ECG pe parcursul intregii perioade de tratament cu delamanid.

Rifabutina 150 mg o data pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Rifabutina (substanta activa si metabolitul sau activ 25-O-deacetil):
ASC: ↑ de 5,7 ori
Cmax: ↑ de 3,5 ori
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Atunci cand se utilizeaza in asociere cu Kaletra, doza recomandata de rifabutina este de 150 mg de 3 ori pe saptamana in zile stabilite (de exemplu luni-miercuri-vineri). Se impune monitorizarea atenta a reactiilor adverse asociate
rifabutinei, inclusiv neutropenie si uveita, din cauza unei cresteri anticipate a expunerii la rifabutina.
La pacientii la care doza de 150 mg de 3 ori pe saptamana nu este tolerata, se recomanda reducerea
suplimentara a dozei de rifabutina la 150 mg de 2 ori pe saptamana in zile stabilite. Trebuie avut in vedere faptul ca doza de 150 mg administrata de doua ori pe saptamana nu ofera o expunere
optima la rifabutina, determinand un risc de aparitie a rezistentei la rifamicina si esec terapeutic. Nu este necesara ajustarea dozei de Kaletra.

Rifampicina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir: S-au observat scaderi importante ale concentratiilor plasmatice
de lopinavir ca urmare a inductiei CYP3A de catre rifampicina.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda administrarea
concomitenta de Kaletra cu rifampicina, deoarece poate determina scaderi importante ale
concentratiilor plasmatice de lopinavir, care la randul lor pot sa reduca semnificativ efectul
terapeutic al lopinavir. Ajustarea dozei de Kaletra la 400 mg/400 mg (de exemplu Kaletra 400/100 mg +
ritonavir 300 mg) de doua ori pe zi a permis compensarea efectului inductor al rifampicinei asupra CYP
3A4. Cu toate acestea, aceasta ajustare a dozei poate fi asociata cu o crestere a ALT/AST si cu o crestere a tulburarilor gastrointestinale. Ca urmare, aceasta administrare concomitenta trebuie evitata, cu exceptia cazului in care se considera ca este absolut necesara. Daca s-a hotarat ca aceasta administrare concomitenta nu poate fi evitata, o doza mai mare de Kaletra de 400 mg/400 mg de doua ori pe zi poate fi administrata concomitent cu rifampicina cu monitorizarea atenta a sigurantei si a efectului terapeutic ale medicamentului. Doza de Kaletra trebuie crescuta treptat numai dupa initierea tratamentului cu rifampicina.

Antipsihotice
Lurasidona
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir, se asteapta cresterea
concentratiilor de lurasidona.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este contraindicata administrarea concomitenta cu lurasidona.

Quetiapina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir, se asteapta cresterea concentratiilor de quetiapina.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este contraindicata
administrarea concomitenta de Kaletra si quetiapina, deoarece poate creste efectele toxice ale
quetiapinei.

Benzodiazepine
Midazolam
Midazolam forma de
administrare orala:
ASC: ↑ de 13 ori
Midazolam forma injectabila:
ASC: ↑ de 4 ori
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Kaletra nu trebuie utilizat
concomitent cu forma orala de midazolam, in timp ce utilizarea concomitenta de Kaletra cu midazolam forma injectabila trebuie facuta cu prudenta. Daca se administreaza Kaletra concomitent cu
midazolam forma injectabila, aceasta administrare trebuie facuta in sectia de terapie intensiva (ATI) sau sectii similare care asigura monitorizare clinica si abordare medicala adecvata in caz de deprimare respiratorie si/sau sedare prelungita. Trebuie avuta in vedere ajustarea dozei de midazolam in special daca se utilizeaza mai mult de o singura doza.

Agonist beta2-adrenergic (cu durata lunga de actiune)
Salmeterol
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Salmeterol:
Se asteapta cresterea concentratiilor plasmatice ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Utilizarea concomitenta poate
determina cresterea riscului de reactii adverse cardiovasculare asociate cu salmeterol, inclusiv prelungirea intervalului QT, palpitatii si tahicardie sinusala. Prin urmare, nu se recomanda administrarea concomitenta de Kaletra cu salmeterol.

Blocante ale canalelor de calciu
Felodipina, nifedipina si nicarpidina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Felodipina, nifedipina si nicarpidina:
Concentratiile plasmatice pot sa creasca in urma inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se recomanda monitorizarea
clinica atat a efectelor terapeutice cat si a reactiilor adverse atunci cand aceste medicamente se administreaza concomitent cu Kaletra.

Corticosteroizi
Dexametazona
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir:
Concentratiile plasmatice pot sa scada ca urmare a inductiei CYP3A de catre dexametazona.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se recomanda monitorizarea clinica a eficacitatii antivirale atunci cand aceste medicamente
se administreaza concomitent cu Kaletra.

Propionat de fluticazona, budosenida, trimacinolon in formele farmaceutice cu administrare inhalatorie,
injectabila sau intranazala
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Propionat de fluticazona, 50 μg
intranazal de patru ori pe zi:
Concentratiile plasmatice: ↑
Concentratiile cortizolului: ↓ 86%
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Efecte de intensitate mai mare se anticipeaza in cazul administrarii pe cale inhalatorie a propionatului de fluticazona. S-au raportat efecte corticosteroide sistemice, inclusiv sindrom Cushing si supresie corticosuprarenala la pacientii care au utilizat concomitent ritonavir si propionat de fluticazona pe cale
intranazala sau inhalatorie; acest lucru se constata si in cazul altor corticosteroizi metabolizati de catre izoenzima CYP3A a citocromului P450, de exemplu budesonida si triamcinolon. in consecinta, nu se recomanda administrarea concomitenta de Kaletra cu acesti corticosteroizi, decat daca beneficiul potential al tratamentului depaseste riscul efectelor corticosteroide sistemice. Trebuie luata in considerare fie scaderea dozei de corticosteroid si monitorizarea atenta a efectelor locale si sistemice, fie utilizarea unui corticosteroid care nu este metabolizat de catre CYP3A4 (de exemplu beclometazona). In plus, in cazul intreruperii administrarii corticosteroizilor, este posibil ca scaderea progresiva a dozelor sa necesite o perioada mai lunga de timp.

Medicamente pentru tratamentul disfunctiei erectile, inhibitori de fosfodiesteraza (PDE5)
Avanafil (ritonavir 600 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Avanafil:
ASC: ↑ de 13 ori
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este contraindicata utilizarea avanafilului cu Kaletra.

Tadalafil
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Tadalafil:
ASC: ↑ de 2 ori
Ca urmare a inhibarii CYP3A4 de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: In tratamentul hipertensiunii
arteriale pulmonare: Este contraindicata administrarea concomitenta de Kaletra cu sildenafil. Nu se recomanda administrarea concomitenta de Kaletra cu tadalafil.
In tratamentul disfunctiei erectile: Este necesara atentie deosebita atunci cand se prescrie sildenafil
sau tadalafil pacientilor carora li se administreaza Kaletra si monitorizarea atenta a evenimentelor adverse cum sunt hipotensiune arteriala, sincopa, tulburari de vedere si erectie prelungita. Atunci cand se administreaza concomitent cu Kaletra, dozele de sildenafil nu trebuie sa depaseasca 25 mg in 48 ore, iar dozele de tadalafil nu trebuie sa depaseasca 10 mg la interval de 72 ore.

Sildenafil
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Sildenafil:
ASC: ↑ de 11 ori
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: In tratamentul hipertensiunii
arteriale pulmonare: Este contraindicata administrarea concomitenta de Kaletra cu sildenafil. Nu se recomanda administrarea concomitenta de Kaletra cu tadalafil.
In tratamentul disfunctiei erectile: Este necesara atentie deosebita atunci cand se prescrie sildenafil
sau tadalafil pacientilor carora li se administreaza Kaletra si monitorizarea atenta a evenimentelor adverse cum sunt hipotensiune arteriala, sincopa, tulburari de vedere si erectie prelungita. Atunci cand se administreaza concomitent cu Kaletra, dozele de sildenafil nu trebuie sa depaseasca 25 mg in 48 ore, iar dozele de tadalafil nu trebuie sa depaseasca 10 mg la interval de 72 ore.

Vardenafil
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Vardenafil:
ASC: ↑ de 49 ori
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este contraindicata utilizarea
concomitenta de vardenafil cu
Kaletra.

Inhibitori ai proteazei VHC
Boceprevir 800 mg de trei ori pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Boceprevir:
ASC: ↓ 45%
Cmax: ↓ 50%
Cmin: ↓ 57%
Lopinavir:
ASC: ↓ 34%
Cmax: ↓ 30%
Cmin: ↓ 43%
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda utilizarea concomitenta de Kaletra cu boceprevir.

Simeprevir 200 mg zilnic (ritonavir 100 mg de doua ori pe zi)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Simeprevir:
ASC: ↑ 7,2 ori
Cmax: ↑ 4,7 ori
Cmin: ↑ 14,4 ori
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda utilizarea
concomitenta de Kaletra cu simeprevir.

Telaprevir 750 mg de trei ori pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Telaprevir:
ASC: ↓ 54%
Cmax: ↓ 53%
Cmin: ↓ 52%
Lopinavir: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda utilizarea
concomitenta de Kaletra cu telaprevir.

Produse din plante medicinale
Sunatoare (Hypericum perforatum)
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir:
Concentratiile plasmatice pot sa scada ca urmare a inhibarii CYP3A de catre preparatele din
plante medicinale care contin sunatoare.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Preparatele din plante medicinale care contin sunatoare nu trebuie asociate cu lopinavir si ritonavir. Daca un pacient utilizeaza deja
sunatoare, administrarea acesteia trebuie intrerupta si, daca este posibil, se verifica incarcatura virala.
Concentratiile plasmatice de lopinavir si ritonavir pot sa creasca dupa intreruperea administrarii preparatelor continand sunatoare. Este posibil ca doza de Kaletra sa necesite ajustare. Efectul
inductor poate persista cel putin 2 saptamani dupa oprirea tratamentului cu sunatoare. Prin urmare,
administrarea Kaletra poate sa inceapa in conditii de siguranta la 2 saptamani dupa intreruperea administrarii preparatelor continand sunatoare.

Imunosupresoare
Ciclosporina, sirolimus (rapamicina) si tacrolimus
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Ciclosporina, sirolimus (rapamicina), tacrolimus: Concentratiile plasmatice pot sa creasca ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se recomanda monitorizarea cu
frecventa mai mare a concentratiilor terapeutice, pana cand concentratiile plasmatice ale acestor medicamente se stabilizeaza.

Medicamente hipolipemiante
Lovastatina si simvastatina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lovastatina, simvastatina:
Crestere marcata a concentratiilor plasmatice ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Deoarece concentratiile
plasmatice crescute ale inhibitorilor de HMG-CoA reductaza pot determina miopatie, inclusiv rabdomioliza, asocierea acestor medicamente cu Kaletra este contraindicata.

Atorvastatina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Atorvastatina:
ASC: ↑ de 5,9 ori
Cmax: ↑ de 4,7 ori
Ca urmare a inhibarii CYP3A de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda administrarea
concomitenta cu atorvastatina. Daca utilizarea atorvastatinei este absolut necesara, trebuie sa
se administreze cea mai mica doza posibila cu monitorizare atenta a reactiilor adverse.

Rosuvastatina, 20 mg o data pe zi.
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Rosuvastatina:
ASC: ↑ de 2 ori
Cmax: ↑ de 5 ori
Desi rosuvastatina este metabolizata in proportie mica de CYP3A4, s-a observat o crestere a concentratiilor plasmatice a acesteia. Mecanismul acestei interactiuni se poate datora inhibarii proteinelor transportoare.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Este necesara precautie si
trebuie luata in considerare reducerea dozei de rosuvastatina atunci cand Kaletra se administreaza concomitent.

Fluvastatina sau pravastatina
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Fluvastatina, pravastatina:
Nu se anticipeaza interactiuni relevante clinic. Pravastatina nu este metabolizata de CYP450.
Fluvastatina este partial metabolizata de CYP2C9.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Daca este indicat tratamentul cu
un inhibitor de HMG-CoA reductaza, se recomanda fluvastatina sau pravastatina.

Opioide
Buprenorfina, 16 mg o data pe zi
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Buprenorfina: ↔
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu este necesara ajustarea dozei.

Metadona
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Metadona: ↓
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Se recomanda monitorizarea concentratiilor plasmatice de metadona.

Contraceptive orale
Etinilestradiol
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Etinilestradiol: ↓
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: In cazul administrarii concomitente de Kaletra cu contraceptive care contin etinilestradiol (indiferent de forma de prezentare a contraceptivului, de exemplu cel cu administrare orala sau sub forma de plasture), trebuie utilizate metode suplimentare de contraceptie.

Medicamente care ajuta la renuntarea la fumat
Bupropiona
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Bupropiona si metabolitul sau activ, hidroxibupropiona: ASC si Cmax ↓ ~50%
Acest efect poate fi ca urmare a inductiei metabolizarii bupropionei.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Daca este absolut necesara administrarea concomitenta de lopinavir/ritonavir cu bupropiona, aceasta trebuie facuta cu monitorizare clinica atenta in ceea ce priveste eficacitatea bupropionei, fara cresterea dozei recomandate, in
pofida efectului inductor observat.

Medicamente vasodilatatoare
Bosentan
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Lopinavir - ritonavir:
Concentratiile plasmatice ale lopinavir/ritonavir pot sa scada ca urmare a inducerii CYP3A4 de catre bosentan.
Bosentan:
ASC: ↑ 5-ori
Cmax: ↑ 6-ori
Initial, Cmin a bosentan: ↑ de aproximativ 48-ori.
Ca urmare a inhibarii CYP3A4 de catre lopinavir/ritonavir.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Trebuie precautie in cazul in
care se administreaza concomitent Kaletra cu bosentan. Atunci cand Kaletra se administreaza concomitent cu bosentan, mai ales in prima saptamana de administrare concomitenta, trebuie controlata eficacitatea tratamentului pentru HIV si pacientii trebuie monitorizati atent pentru
toxicitatea asociata bosentanului.

Riociguat
Efecte asupra concentratiei plasmatice a medicamentului
Modificarea valorii mediei geometrice (%) a ASC, Cmax, Cmin
Mecanismul interactiunii: Concentratiile serice pot sa creasca din cauza inhibarii CYP3A si a P-gp de catre Kaletra.
Recomandari clinice privind administrarea concomitenta de Kaletra: Nu se recomanda administrarea
concomitenta de riociguat si Kaletra.

Alte medicamente
Pe baza profilelor metabolice cunoscute, nu se anticipeaza interactiuni semnificative clinic intre
Kaletra si dapsona, trimetoprim/sulfametoxazol, azitromicina sau fluconazol.

Sarcina si alaptarea

Sarcina

Ca regula generala, atunci cand se decide utilizarea la gravide a medicamentelor antiretrovirale pentru
tratamentul infectiei cu HIV si ca urmare pentru reducerea riscului de transmitere verticala a HIV la
nou-nascut, pentru a stabili siguranta pentru fat, trebuie luate in considerare studiile efectuate la
animale precum si experienta clinica la gravide.
A fost studiata utilizarea lopinavir/ritonavir in timpul sarcinii la peste 3000 femei, inclusiv in timpul
primului trimestru de sarcina la peste 1000 femei.

In supravegherea dupa punerea pe piata prin intermediul Registrului Antiretroviral al Gravidelor initiat
in ianuarie 1989, la un numar de peste 1000 femei expuse la Kaletra in timpul primului trimestru de
sarcina nu s-a observat risc crescut de aparitie a defectelor la nastere dupa expunere. Prevalenta
defectelor la nastere dupa expunerea la lopinavir in orice trimestru este comparabila cu prevalenta
observata la populatia generala. Nu s-a observat nicio caracteristica a defectelor la nastere sugestiva
pentru o etiologie comuna. Studiile efectuate la animale au indicat o toxicitate asupra functiei de
reproducere. Pe baza datelor mentionate, este putin probabil un risc malformativ la om.
Daca este necesar din punct de vedere clinic, lopinavir poate fi utilizat in timpul sarcinii.

Alaptare
In studiile la sobolan s-a aratat ca lopinavirul se excreta in lapte. Nu se cunoaste daca acest
medicament se excreta in laptele uman. Ca regula generala, se recomanda ca femeile infectate cu HIV
sa nu alapteze in nici un caz, pentru a evita transmiterea HIV.

Fertilitate
Studiile efectuate la animale nu au evidentiat niciun efect asupra fertilitatii. Nu sunt disponibile date
privind efectul lopinavir/ritonavir asupra fertilitatii la om.

Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacitatii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Pacientii trebuie atentionati ca a fost raportata greata in timpul tratamentului cu Kaletra.
Solutia orala Kaletra contine alcool etilic aproximativ 42% v/v.

Reactii adverse posibile

a. Rezumatul profilului de siguranta
Siguranta Kaletra a fost studiata in studii clinice de faza II-IV la peste 2600 pacienti, dintre care la
peste 700 s-a administrat o doza de 800/200 mg (6 capsule sau 4 comprimate) o data pe zi. In ceea ce
priveste inhibitorii nucleozidici de revers transcriptaza (INRT), in unele studii, Kaletra a fost utilizat in
asociere cu efavirenz sau nevirapina.

Cele mai frecvente reactii adverse raportate in legatura cu Kaletra in timpul studiilor clinice au fost
diaree, greata, varsaturi, hipertrigliceridemie si hipercolesterolemie. Diareea, greata si varsaturile pot
sa apara la inceputul tratamentului, in timp ce hipertrigliceridemia si hipercolesterolemia pot sa apara
mai tarziu, pe parcursul tratamentului. In studiile clinice de faza II-IV, reactiile adverse legate de
tratament au dus la retragerea prematura din studiu a 7% dintre subiecti.

Este important de retinut ca s-au raportat cazuri de pancreatita la pacientii tratati cu Kaletra, inclusiv la
cei care au dezvoltat hipertrigliceridemie. In plus, in timpul tratamentului cu Kaletra s-au raportat
cazuri rare de cresteri ale intervalului PR.

b. Prezentarea sub forma de tabel a reactiilor adverse
Reactii adverse raportate in studii clinice si in cadrul experientei dupa punerea pe piata, la adulti si
copii:

Urmatoarele evenimente au fost identificate ca fiind reactii adverse. Categoria de frecventa include
toate evenimentele raportate, de intensitate moderata pana la severa, indiferent de evaluarea
cauzalitatii individuale. Reactiile adverse sunt clasificate pe aparate, organe si sisteme. in cadrul
fiecarei grupe de frecventa, reactiile adverse sunt prezentate in ordinea descrescatoare a gravitatii,
folosind urmatoarele categorii: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 si <1/10) si mai putin
frecvente (≥1/1000 si <1/100) si cu frecventa necunoscuta (nu poate fi estimata din datele disponibile).
Evenimentele notate ca avand frecventa “Necunoscuta” au fost identificate in timpul supravegherii
dupa punerea pe piata.
Reactii adverse in studii clinice si dupa punerea pe piata, la pacienti adulti

Infectii si infestari
Foarte frecvente: Infectii ale cailor respiratorii superioare
Frecvente: Infectii ale cailor respiratorii inferioare, infectii cutanate inclusiv celulita, foliculita si furuncul.

Tulburari hematologice si limfatice
Frecvente: Anemie, leucopenie, neutropenie, limfadenopatie.

Tulburari ale sistemului imunitar
Frecvente: Hipersensibilitate, inclusiv urticarie si angioedem
Mai putin frecvente: Sindrom inflamator de reconstructie imuna.

Tulburari metabolice si de nutritie
Frecvente: Modificari ale glicemiei, inclusiv diabet zaharat, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, scadere ponderala, scadere a apetitului alimentar
Mai putin frecvente: Crestere ponderala, crestere a apetitului alimentar.

Tulburari psihice
Frecvente: Anxietate
Mai putin frecvente: Cosmaruri, scadere a libidoului

Tulburari ale sistemului nervos
Frecvente: Cefalee (inclusiv migrena), neuropatie (inclusiv neuropatie periferica), ameteli, insomnie
Mai putin frecvente: Accident vascular cerebral, convulsii, disgeuzie, ageuzie, tremor

Tulburari oculare
Mai putin frecvente: Tulburari de vedere

Tulburari acustice si vestibulare
Mai putin frecvente: Tinitus, vertij.

Tulburari cardiace
Mai putin frecvente: Ateroscleroza manifestata prin infarct miocardic 1), bloc atrioventricular, insuficienta tricuspidiana.

Tulburari vasculare
Frecvente: Hipertensiune arteriala
Mai putin frecvente: Tromboza venoasa profunda.

Tulburari gastro-intestinale
Foarte frecvente: Diaree, greata
Frecvente: Pancreatita1 , varsaturi, boala de reflux gastroesofagian, gastroenterita si colita, dureri
abdominale (regiunea superioara si inferioara), distensie abdominala, dispepsie, hemoroizi, flatulenta
Mai putin frecvente: Hemoragie gastrointestinala, inclusiv ulcer gastric si duodenal, duodenita, gastrita si rectoragie, stomatita si ulceratii bucale, incontinenta fecala, constipatie, xerostomie.

Tulburari hepatobiliare
Frecvente: Hepatita inclusiv cresteri ale AST, ALT si GGT
Mai putin frecvente: Steatoza hepatica, hepatomegalie, colangita, hiperbilirubinemie
Necunoscuta: Icter.

Tulburari cutanate si ale tesutului subcutanat
Frecvente: Eruptie cutanata tranzitorie inclusiv eruptie cutanata maculopapulara, dermatita/eruptie cutanata inclusiv eczema si dermatita seboreica, transpiratii nocturne, prurit
Mai putin frecvente: Alopecie, capilarita, vasculita
Necunoscuta: Sindrom Stevens-Johnson, eritem polimorf.

Tulburari musculo-scheletice si ale tesutului conjunctiv
Frecvente: Mialgie, durere musculara si osoasa inclusiv artralgie si dorsalgie, tulburari musculare cum sunt slabiciune musculara si spasme musculare
Mai putin frecvente: Rabdomioliza, osteonecroza.

Tulburari renale si ale cailor urinare
Mai putin frecvente: Scadere a clearance-ului creatininei, nefrita, hematurie.

Tulburari ale aparatului genital si sanului
Frecvente: Disfunctie erectila, tulburari ale menstruatiei - amenoree, menoragie

Tulburari generale si la nivelul locului de administrare
Frecvente: Fatigabilitate incluzand astenie.

c. Descrierea reactiilor adverse mentionate
S-a raportat sindrom Cushing la pacientii care utilizeaza ritonavir concomitent cu propionat de
fluticazona administrat pe cale inhalatorie sau intranazala; de asemenea, acest sindrom poate sa apara
si la alti corticosteroizi metabolizati pe calea izoenzimei CYP3A a citocromului P450, de exemplu
budesonida.
Pe parcursul tratamentului cu inhibitori de proteaza, in special in asociere cu inhibitori nucleozidici de
revers transcriptaza, s-au raportat cresteri ale creatin fosfochinazei (CPK), mialgie, miozita si, rar,
rabdomioliza.

Parametrii metabolici
In timpul tratamentului antiretroviral, pot sa creasca greutatea si valorile lipidelor sanguine si ale
glicemiei.
La pacientii infectati cu HIV cu deficienta imuna severa in momentul initierii terapiei antiretrovirale
combinate (TARC), pot sa apara reactii inflamatorii pana la infectii oportuniste asimptomatice sau
reziduale. S-au raportat de asemenea boli autoimune (cum ar fi boala Graves); cu toate acestea, timpul
de aparitie raportat este variabil si boala poate sa apara la mai multe luni dupa initierea tratamentului.

S-au raportat cazuri de osteonecroza, in special la pacientii cu factori de risc cunoscuti, cu boala HIV
avansata sau cu expunere de lunga durata la tratamentul antiretroviral combinat (TARC). Frecventa cu
care apare aceasta reactie este necunoscuta.

d. Copii si adolescenti
La copiii cu varsta de 2 ani si peste, profilul de siguranta este similar cu cel intalnit la adulti.

Raportarea reactiilor adverse suspectate dupa autorizarea medicamentului este importanta. Aceasta
permite monitorizarea continua a raportului beneficiu/risc al medicamentului.

Supradozaj

Pana in prezent, la om exista experienta limitata privind supradozajul acut cu Kaletra.
S-a raportat supradozaj cu Kaletra solutie orala (inclusiv cu rezultat letal). S-au raportat urmatoarele
reactii adverse asociate supradozajului accidental la nou nascutii prematuri: bloc atrioventricular
complet, cardiomiopatie, acidoza lactica si insuficienta renala acuta.

Reactiile adverse observate la caine au inclus salivatie, varsaturi si diaree/scaune anormale. La
soarece, sobolan si caine s-au observat semne de toxicitate care au inclus scaderea activitatii, ataxie,
emaciere, deshidratare si tremor.

Nu exista antidot specific pentru supradozajul cu Kaletra. Tratamentul supradozajului cu Kaletra
consta in masuri generale de sustinere care includ monitorizarea semnelor vitale si observarea starii
clinice a pacientului. Daca este necesar, substanta activa neabsorbita se elimina prin provocarea
emezei sau prin lavaj gastric. De asemenea, pentru indepartarea substantei active neabsorbite se poate utiliza administrarea de carbune activat. Deoarece Kaletra se leaga in proportie mare de proteinele plasmatice, este putin probabil ca dializa sa fie eficace pentru eliminarea semnificativa a substantei active.

Cu toate acestea, prin dializa se pot elimina atat alcoolul etilic, cat si propilenglicolul in cazul
supradozajului cu Kaletra solutie orala.

Informatii suplimentare

Compozitie

Fiecare 1 ml solutie orala contin lopinavir 80 mg si ritonavir 20 mg ca potentator farmacocinetic.

Excipienti cu efect cunoscut:
Fiecare 1 ml contine alcool etilic (42,4% v/v) 356,3 mg, sirop de porumb cu continut mare de fructoza
168,6 mg, propilenglicol 152,7 mg (15,3% w/v), ulei de ricin polioxilat 40 10,2 mg si acesulfam de potasiu 4,1 mg.

Lista excipientilor
Nucleul comprimatului:
Copovidona
Laurat de sorbitan
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Stearil fumarat de sodiu
Film:
Polivinil alcool
Dioxid de titan
Talc
Macrogol 3350 (Propilenglicol 3350)
Oxid galben de fer (E172)

Ambalaj

Solutie orala
Solutia orala este de culoare galben pal - auriu.
Flacoane din polietilena de inalta densitate, inchise cu capace din propilena. Flacon care contine 60
comprimate filmate.

Urmareste Acasa.ro pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Acasa.ro.

  •  
  •  

Articol scris de

Vezi toate articolele

Sfatul expertului

Expertul Acasa.ro, Dr. Raluca-Ioana Nedelea: Persistenta dintilor temporari la animalele de companie

Expertul Acasa.ro, Dr. Raluca-Ioana Nedelea, medic stomatolog

Pune o intrebare

Cauta-ti perechea

Sfatul expertului