De prin lume adunate

Regulament concurs „Castiga premii personalizate Turbo!“

Regulament concurs „Castiga premii personalizate Turbo!“

1. Preambul

Concursul „Castiga premii personalizate Turbo!“ (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de catre S.C. Machteam Soft S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7355/05.05.2006, Cod Unic de Inregistrare 18642542, Cont bancar IBAN: RO27 BREL 0900 3640 6RO1 1001, deschis la Libra Bank Romania, Agentia Pantelimon (denumita in continuare "Organizator").


2. Locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe pagina de Facebook a site-ului Acasa.ro.


3. Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada 31.07.2013- 06.08.2013.


4. Dreptul de participare

La Concurs, poate participa orice vizitator al site-ului www.acasa.ro si al paginii de Facebook Acasa.ro, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data inceperii derularii Concursului, care are domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor S.C. Machteam Soft S.R.L., a sotilor si rudelor, pana la gradul IV, precum si cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui Concurs.


5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Utilizatorii de Facebook care doresc sa participe la concurs trebuie sa fie fani ai paginii de Facebook a site-ului www.acasa.ro. Dupa ce s-au asigurat de acest lucru, fanii paginii trebuie sa posteze un comentariu in care sa raspunda la intrebarea “Cand se va lansa in Romania animatia Turbo 3D? ”.

Participantul la concurs este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.


6. Anuntarea castigatorului

Castigatorul concursului va fi desemnat in data de 07.08.2013 de catre organizatori, prin tragere la sorti.


7. Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerului de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.

De asemenea, orice incercare de fraudare a concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile care nu respecta prevederile din prezentul Regulament vor fi excluse din Concurs.


8. Premiul oferit

Premiile sunt oferite de catre distribuitorul Odeon Cineplex SRL si constau in produse personalizate “Turbo”: 3 tricouri, 3 perechi de casti si 3 genti . Premiul este in valoare de 100 de euro.

Acordarea premiului

Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 4 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului pe pagina de Facebook a Acasa.ro si a trimiterii mesajului de instiintare de castigare a concursului catre contul de Facebook de pe care s-a trimis comentariul.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 4 zile calendaristice, pierde orice drept asupra premiului castigat.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea buletinului si la facerea dovezii ca este posesorul contului de Facebook castigator.

Prin participarea la acest Concurs, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, prenumele si localitatea in care domiciliaza sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.


9. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art. 77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigata sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.


10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.


11. Intreruperea concursului

Concursul poate fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.


12. Dispozitii finale

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de Internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.acasa.ro. Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor aflate in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit la adresa www.concursuri.acasa.ro.

Detalii despre Concurs se pot obtine pe adresa de email: customer@acasa.ro sau la numarul de telefon 021 209 56 15.

  •  
  •  

Articol scris de

Vezi toate articolele